Logo

Rapporteringsgrad

Här visas data för patienter med ren hypertoni (utan diabetes eller kranskärlssjukdom) respektive kranskärlssjukdom. Staplarna visar andelen av dessa patienter som har registrerade värden för blodtryck och ett antal andra parametrar. Data uppdateras varje månad.