Logo

Om QregPV

Det ska vara lätt för vårdcentralen att se hur hypertoni- och kranskärlspatienterna ligger till när det gäller blodtryck och LDL-kolesterol. Det är ett av flera syften med QregPV. I registret samlas även data över folksjukdomar som astma, KOL och diabetes.