Logo

Syftet med registret

Kvalitetsregistret QregPV samlar in data om patienter i Västra Götaland. Data registreras om högt blodtryck, kranskärlssjukdom (förträngningar i hjärtats kranskärl), diabetes, astma och KOL. Syftet är att vårdcentralerna ska kunna mäta resultat av vården och vid behov förbättra den vård patienterna får.