Logo

Nya europeiska riktlinjer för behandling av hypertoni - ECS/ESH ger en första glimt

Ett av huvudbudskapen blir att låta gränsen för hypertoni ligga kvar på >140/80 mmHg.