Logo

Nu kan du se resultatdata från din vårdcentral

Vårdcentraler i Västra Götaland kan nu enkelt se vilka resultat de når med behandlingen av patienter med hypertoni och kranskärlssjukdom.