Logo

Lägre blodtryck när sjuksköterskor tar hand om patienterna

Målvärden för blodtryck är lättare att nå när patienterna oftare besöker sjuksköterskor än läkare. Det visar en forskningsstudie där 188 vårdcentraler i Västra Götalandsregionen ingick. Måluppfyllelsen var 10 procent högre på de vårdcentraler där patienterna gjorde flest besök hos sjuksköterskor.