Logo

Det går att förebygga många fler hjärtinfarkter

Många hjärtinfarkter och strokes skulle kunna förebyggas i Västra Götalandsregionen. Detta visar forskning från det regionala kvalitetsregistret QregPV. Det skulle göra stor skillnad om patienter som har kärlkramp eller har haft hjärtinfarkt får blodfettssänkande behandling i enlighet med gällande riktlinjer.